Tervetuloa mukaan osaamisen ennakointi -verkostoon!

Kunteko käynnistää syyskuussa 'Keveät ja nopeat työskentelytavat – osaamisen ennakointia toimintatapojen muutoksessa' -kehittämisverkoston. Verkosto on jatkoa KT Kuntatyönantajien v. 2011-2014 toteuttamalle osaamisen ennakointi kuntapalveluissa -hankkeelle. Kehittämisverkostossa pohditaan ja ennakoidaan osallistujien kanssa tulevaisuuden työtä. Tavoitteena on, että tulokset leviävät myös laajemmin kuntakenttään.  

Verkostoon voivat osallistua kunnat, kuntayhtymät, kuntaomisteiset yhtiöt, maakuntaliitot, eri kuntaorganisaatiot, hallinto tai palvelutoimialat sekä yksittäiset palveluyksiköt. Tavoitteena on, että verkostoon osallistuu jokaisesta organisaatiosta johtoa, esimiehiä ja henkilöstön edustajia enintään kymmenestä eri organisaatiosta. Myöhemmässä vaiheessa verkostotapaamisiin voidaan kutsua myös asiakkaita ja muita sidosryhmiä.

Avaustilaisuus järjestetään 21.9.2016

Verkosto toimii syyskuusta 2016 kevääseen 2018.

Tarkempi suunnitelma kehittämisverkoston tavoitteista, prosessin etenemisestä ja sisällöistä laaditaan yhdessä osanottajien kanssa käynnistystilaisuudessa 21.9.2016. Tilaisuus järjestetään klo 9-16 Kuntatalolla Helsingissä. Aineksia kehittämisverkoston työhön tarjoaa tilaisuudessa mm. kauppatieteiden tohtori, tutkimusjohtaja Mika Aaltonen. Mika on toinen kirjoittaja uunituoreessa julkaisussa ”SOTE ja Suomi 2040”.

Lisätietoa verkostosta ja ilmoittautumisohjeet: http://www.kunteko.fi/palvelut/kehittamisverkostot/keveat-ja-nopeat-tyoskentelytavat

Verkostotyön tuki ja kustannukset

Kunteko tukee kehittämisverkoston käynnistämistä ja korvaa ensimmäisten kahden verkostopäivän kustannukset. Kokoamisvaiheen jälkeen verkosto organisoi itsenäisesti toimintansa Kuntekon kilpailuttaman asiantuntijan johdolla. Jatkopäivien kustannukset jaetaan osanottajien kesken. Kustannukset muodostuvat asiantuntijan palkkioista (päivähinta/osallistuvien kuntaorganisaatioiden määrä).

Kehittämisverkostoa vetää Kuntekon kehittäjäpoolin asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti Tapio Varis.

Lisätietoa:

Tapio Varis
040 5805444, etunimi.sukunimi@consultingpartners.fi
www.consultingpartners.fi

Niilo Hakonen
Johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
040 820 6800, etunimi.sukunimi@kt.fi

http://www.kunteko.fi/palvelut/kehittamisverkostot/keveat-ja-nopeat-tyoskentelytavat