Tekojen torilla jo yli 400 tekoa - tutustu uusimpiin

Tekojen tori, tuo kunta-alan kehittämistekojen keidas, on kerännyt jo yli 400 tekoa. Tekoja on laidasta laitaan opetus- ja sote-alasta työllisyyspalveluihin, infraan ja hallintopalveluihin asti. Teoissa on niin palvelumuotoilua, leania, työhyvinvoinnin parantamista, henkilöstön ja esimiestyön kehittämistä, ympäristötoimia, digitalisaatiota ja kaikkea siltä väliltä. Jotta ei tarvitsisi kahlata kaikkia läpi, niin tässä katsaus uusimmista teoista:

Combilanssi

Combilanssi on Satasairaalan, Porin perusturvan ja Satakunnan pelastuslaitoksen innovatiivinen yhteishanke: ambulanssi, jossa yhdistyvät geriatria ja ensihoito. Ikäihmiset tarvitsevat paljon ensihoidon apua, ja Combolanssin myötä potilas voidaan hoitaa kotona, eikä häntä tarvitse kuljettaa yhteispäivystykseen. Combolanssi hoitaa kiireettömiä ensihoidon tehtäviä (D-kiireellisyys), mutta tarvittaessa se pystyy kuljettamaan potilaan hoitoon, jolloin tehtävään ei sidota montaa yksikköä samaan aikaan. Combolanssin tiimillä on paremmat valmiudet potilaan hoitoon, ja ambulanssista poiketen Combolanssilla on mukana mm. antibiootteja ja näytteenottovälineitä, mahdollisuus päästä potilastietoihin sekä mahdollisuus ottaa videoyhteys päivystävään lääkäriin.

Elintapaohjaaja

Elintapaohjaus on Satakunnan isku liikkumattomuutta ja huonoja elintapoja vastaan. Elintapaohjausta varten Satakunnan alueelle on kehitetty toimintamalli, jossa sote-henkilöstöstä on koulutettu hyvinvointi- ja terveysvalmentajia, jotka antavat ohjausta hyvien elintapojen pariin. Nämä HYTE-valmentajat on koulutettu motivoimaan, tukemaan, tunnistamaan elintapamuutoksen tarve sekä arvioimaan asiakkaan tilannetta säännöllisesti. Valmentajat voivat myös ohjata asiakkaita liikunta- ja vapaa-aikapalveluiden sekä paikallisten järjestöjen ja yhdistysten palveluiden pariin. Hankkeen myötä yhteistyö eri yksikköjen välillä on parantunut, henkilöstö on saanut uusia toimintatapoja ja palvelujen vaikuttavuus on parantunut.

Taideneuvola

Varkaudessa haluttiin yhdistää kulttuuri ja lapsiperheiden hyvinvointi. Ratkaisuksi muodostui Taideneuvola, jossa yhdistyvät taidekasvatus ja neuvolatyö. Uudenlaisella LAKU-kulttuurilähetteellä lapsiperheitä on alettu ohjata neuvolasta kulttuuri- ja taidetoiminnan pariin, ja myös itse neuvola tarjoaa taide-elämyksiä. Kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdistäminen on toiminut ennaltaehkäisevänä työkaluna, joka tarjoaa vertaistukea, kulttuurista osallisuuta ja tukea varhaiseen vuorovaikutukseen. Se on myös kehittänyt moniammatillisuutta ja tuonut työntekijöille uusia elämyksellisisä työskentelytapoja.

Lukio-opetuksen videointi

Kuopion urheilulukiossa oli muodostunut ongelmaksi opiskelijoiden poissaolot ja tästä seurannut tukiopetuksen kasvu. Vuonna 2007 ratkaisuksi syntyi opetustallenteet, joita oppilas pystyi pyytämään esimerkiksi lähtiessään edustamaan oppilaitosta. Tähän mennessä koulussa on onnistuttu säästämään tukiopetuskehystä melkein 300 000 euroa sekä opetuksen saavutettavuus on parantunut.

Vesilaskutuksen aineiston käsittelyssä nykyaikaan

Kontiolahden kunnassa tuotti harmaita hiuksia viemäriverkostoon liittymättömien kiinteistöjen selvittäminen. Vesilaskutusohjelma pystyi erittelemään kiinteistöt, joilla oli vesi- mutta ei jätevesilaskutusta, mutta silti tietoihin eksyi kiinteistöjä, jotka eivät sijainneet edes viemäriverkoston toiminta-alueella. Tämä aiheutti paljon aikaa vievää paperityötä. Ratkaisuksi muodostui yhteistyö kaavoitus- ja mittausyksikön kanssa, joiden avulla paikkatietojärjestelmää käyttäen pystyttiin karsimaan toiminta-alueelle kuulumattomat kiinteistöt pois. Yhteistyöllä ja pienellä oman työn reflektoinnilla onnistuttiin säästämään aikaa ja tehostamaan työn tekoa.

Pop up -virasto

Asikkalan kunnassa haluttiin tuoda kuntalaiset ja hallinto lähemmäksi toisiaan. Erityisesti vuorovaikutuksen ja avoimuuden parantaminen olivat asialistalla. Ratkaisuksi syntyi Pop up -virasto, jossa johtoryhmän jäsenet vuorotellen jalkautuvat eri puolille kuntaa pitämään virastoaan erinäisissä paikoissa. Kokeilu on vielä kesken, mutta ensimmäinen Pop up -virasto on järjestetty jo kesäkuussa 2019 kunnan kirjastolla. 

Lue lisää kehittämisteoista ja inspiroidu Tekojen torilla: https://www.kunteko.fi/tekojen-tori