Löytyykö työpaikaltasi tahdonvoimaa? Hae tunnustuspalkintoa työpaikallesi!

Onko sinun työpaikallasi hyvä työskennellä? Teettekö työt hyvällä meiningillä? Ratkotteko ongelmat rakentavassa hengessä? Kehitättekö työtä yhdessä? Mikä on teidän salaisuutenne yhteiselle onnistumiselle? Löytyykö työpaikaltasi TAHDONVOIMAA työhyvinvoinnin puolesta? Aiemmin palkitut työpaikat ovat onnistuneet säilyttämään työpaikkoja ja tukemaan ikääntyneiden työssä jatkamista.

Hakuaika 2.1.–15.2.2017.

Työhyvinvointi ja taloudellinen menestys kulkevat käsi kädessä. Työurien pidentäminen on edelleen ajankohtainen tavoite. Sen saavuttaminen edellyttää kokonaisvaltaista työelämän tarkastelua. Henkilöstöstä on pidettävä huolta työuran varrella, ei vain työuran viimeisinä vuosina. Pitkällä aikavälillä henkilöstön sitoutuminen ja motivaatio ovat edellytys kannattavalle ja tuottavalle toiminnalle.

Tutustu työelämäpalkinnon kriteereihin:
https://www.sitra.fi/artikkelit/tyoelamapalkinto/tyoelamapalkinnon-kriteerit

Ohjeet ja aikataulu:
https://www.sitra.fi/artikkelit/tyoelamapalkinto/ohjeet-ja-aikataulu

Palkinnon myöntää Työelämäpalkinnon rahasto yhdelle tai useammalle saajalle kerrallaan. Päätöksen tunnustuspalkinnon saajasta tekevät rahaston perustajat sosiaali- ja terveysministeriö ja Sitra Työsuojelurahastoa kuultuaan. Palkinnon suojelijana toimii tasavallan presidentti.