Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

15.04.2019

Sparraus buustaa kehittämistä - nyt kannattaa hakea vuoden 2019 päiviä

Kuntekon sparrauksesta saatu välitön palaute on lähes poikkeuksetta ollut erinomaista. Halusimme tämän vuoden alussa selvittää vielä tarkemmin, mitä sparrauksella on saatu aikaan ja mitä kehittämistyölle kuuluu sparrauksen jälkeen. Selvityksen mukaan sparrauksen vaikutus kehittämistyön suuntaamiseen, onnistumiseen, edistymiseen, jatkumiseen ja toimeenpanoon on ollut erittäin positiivista. 

Sparraus lisää innokkuutta, positiivista asennetta ja kehittymisen ilmapiiriä

Vaikuttavuutta selvitettiin kyselyllä ja haastatteluilla. Yli 80% kyselyyn vastaajista oli sitä mieltä, että sparrauksen vaikutukset kehittämistyöhön olivat hyvin myönteisiä tai jonkin verran myönteisiä. Sparrauksen nähtiin vaikuttaneen asenteisiin, yhteisöllisyyteen, toimintatapojen muutokseen, kehittämistyön liikkeelle laittamiseen sekä uusien ajatuksien herättämiseen. Lisäksi sparraus vaikutti asenteisiin lisäämällä innokkuutta, positiivisempaa asennetta kehittämistä kohtaan sekä ylipäätänsä edistmällä kehittymisen ilmapiiriä. Haastatteluissa sparrausta kuvailtiin potkuna, buustina, hyvänä lähtölaukauksena, tosi arvokkaana kokemuksena ja ehdottoman tärkeänä.

 

Sparrausta kuvailtiin potkuna, buustina, hyvänä lähtölaukauksena, tosi arvokkaana kokemuksena ja ehdottoman tärkeänä

Selvityksen teki korkeakouluharjoittelija Susanna Koivistoinen.  Kysely lähetettiin 54:lle sparrausta vuosina 2017 ja 2018 saaneille kuntaorganisaatioille ja haastattelukutsu 20:lle. Vastauksia saatiin yhteensä 38.  Kyselyssä kysyttiin sparrauksen vaikutuksista sekä kehittämistyön etenemisestä organisaatiossa tai työyksikössä. Haastatteluissa selvitettiin tarkemmin sparraukseen osallistuneiden taustatekijöitä, kuten miksi he osallistuivat sparraukseen ja mitä sparrauksessa tapahtui. Haastattelussa selvitettiin myös, miten kehittäminen on edennyt sparrauksen jälkeen, mikä sen anti on ollut työpaikan toiminnalle, mitä sparrauksesta on opittu ja mitä muuta kehittämistä sparraukseen osallistuneilla on ollut meneillään.

Sparrauksella tarjotaan tukea ja apua kehittämistyön käynnistämiseksi ja edistämiseksi

Sparrauksen ideana on tarjota tukea ja apua kehittämistyön käynnistämiseksi ja edistämiseksi. Sparraus on maksutonta ja sitä voidaan myöntää kaksi päivää. Sparrausta voi hakea kuntaorganisaatio, yksikkö tai työyhteisö. Maaliskuun 2019 loppuun mennessä Kunteko on saanut noin 220 sparraushakemusta ja myöntänyt sparrausta 250 päivää noin 150 kuntatyöpaikalle. Suosituimpia teemoja ovat toimintakulttuurin kehittäminen, työhyvinvoinnin edistäminen, strategian jalkauttaminen, innostaminen muutokseen tai kehittämiseen, asiakaslähtöisyyden edistäminen ja yksiköiden välinen yhteistyö.

Vuoden 2019 päiviä on hyvin jäljellä, nyt kannattaa hakea!

Sparrauksen hakeminen on helppoa. Sähköiseen hakemukseen kuvataan lyhyesti sparrauksen tavoite ja perustelut sparraustarpeelle. Asiantuntijan voi valita kilpailutetuista sparraajista. Kun hakemus on saapunut, Kuntekon ohjelmapäällikkö ottaa yhteyttä. Hakija saa päätöksen sparrauksen myöntämisestä sähköpostiinsa ennen sparrauspäiviä.

 

Kirjoittaja on Kuntekon ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu

 

Lue lisää sparrauksesta ja laita hakemusta tulemaan täällä.