Sosiaalinen nuorisotyö Ylöjärven kaupungissa

Sosiaalinen nuorisotyö on Ylöjärven kaupungissa kahden nuoriso-ohjaajan ”intohimoista” kehittämistyötä. Nuoriso-ohjaajat Ari Viljanen ja Armi Antila ovat saaneet täyden tuen Ylöjärven kaupungin johdolta kehittää, ideoida ja toteuttaa uudenlaista toimintamallia yhdessä muiden toimintatahojen kanssa.

Viime vuosien aikana on Ylöjärven kaupunkiin muuttanut paljon lapsiperheitä. Nopean ja matalan kynnyksen tukipalveluille on ollut suurta kysyntää. Nuoret tarvitsevat kuuntelevaa aikuista ja tukea, kun vanhempien kiireisessä elämäntavassa ei enää riitä aikaa ja huomiota heille. Nuorilla on riitoja vanhempien kanssa, koulunkäynti ei kiinnosta tai uusperheessä oman paikan löytäminen on vaikeaa.

Asiakkuus alkaa, kun nuori tai vanhemmat ottavat itse yhteyttä tai perhe ohjataan yhteistyötahojen sosiaalityöntekijöiden, perhekeskuksen ja kuraattorien kautta. Sosiaalinen nuorisotyö luo matalan kynnyksen paikkoja keskustelulle ja ryhmätoiminnalle. Sen toimintamuotoja ovat ryhmät lapsille ja nuorille, vanhempien vertaistukiryhmä sekä perhetapaamiset.

Näppihaukka puuttuu lasten ja nuorten (alle 15-vuotiaiden) tekemiin omaisuusrikoksiin sekä alle 18-vuotiaiden päihdekokeiluihin. Keskustelujen tavoitteena yhdessä näpistyksestä tai varkaudesta kiinni jääneille lapsille/nuorille osoittaa, että rikollinen käyttäytyminen ei ole millään lailla suotavaa. Näin nuorten ajautuminen rikos- ja päihdekierteeseen saadaan katkaistua varhaisessa vaiheessa.

Sosiaalinen nuorisotyö pystyy antamaan nopeasti ”ensiapua” lapsille/nuorille kriisitilanteissa jopa päivän kahden sisällä ja lisäksi sillä on tiivis yhteistyö huoltajiin. Sitä nuorisotyössä ei ole aikaisemmin ollut. Nyt sosiaalista nuorisotyötä pidetään yhtenä varteenotettavana tukea antavana tahona.

Lue lisää Kuntekon Tekojen Torilta