Osallistu aivoriiheen: miten työnteko ja palvelut muuttuvat julkisella sektorilla?

Miten palvelun käyttäjä muuttaa julkisia palveluita ja työntekoamme lähitulevaisuudessa?

Easyfairs ja Fountain Park ovat luoneet aivoriihen, jonka tavoitteena on löytää organisaatiorajojen yli meneviä käytäntöjä sekä työnteon, johtamisen ja vuorovaikutuksen tapoja, joilla uudenlaiset toimintatavat saadaan vietyä organisaatioissa eteenpäin ja näin työntekijät pystyvät parantamaan omaa työtään ja suorittamaan työtään paremmin. Sen lisäksi, että aivoriihen on tarkoitus auttaa työnteon parantamisessa ja tehostamisessa, sen tuloksia käytetään avuksi Easyfairsin järjestämän SEREN –tapahtuman sisällön tuottamisessa.

Aivoriihen kehittämisessä on ollut mukana Easyfairsin sekä Fountain Parkin lisäksi myös ohjausryhmä, jossa on mukana asiantuntijoita Valtiovarainministeriöstä, Valtioneuvoston kansliasta, Ylestä, Aalto Yliopistosta, Verohallinnosta, Tieto Oyj:sta sekä Oiva-akatemiasta ja Kokeileva Suomi -hankkeesta.

Lue lisää ja osallistu: http://bit.ly/1UC4oln