Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

15.03.2016

Aika ryhtyä tekoihin!

Kirjoittanut Riina Länsikallio

 

Suomessa on tutkittu kunta-alan työelämän laatua jo pitkään. Kunta-alan työelämän ongelmat ja johtopäätökset kunta-alan työhyvinvoinnista ja tuloksellisuudesta tunnetaan hyvin. Tiedetään, että kunta-alalla on työhyvinvoinnin kannalta erinomaisia organisaatioita ja myös niitä heikompia. Mitä tekoja tulisi tehdä juuri meidän organisaatiossamme?

Työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmä on kiteyttänyt Kevan Julkisen alan työhyvinvointikyselyn tulokset neljäksi kehittämisen johtopäätökseksi. Jokaisen organisaation pitäisi ottaa nämä päätelmät oman kehitystyönsä ohjenuoraksi. Mahdollisimman pian.

1.Innovointi ja tuottavuus paranevat, kun henkilöstö voi vaikuttaa.

Kunta-alan henkilöstö on perinteisesti ollut vahvasti sitoutunut kunta-alan työpaikkoihin ja töihin. Työtä pidetään arvokkaana ja yhteiskunnallisesti merkityksellisenä. Henkilöstöä on kuitenkin liian vähän ja moni kokee, ettei aika riitä omien työtehtävien hoitamiseen. Opetusalalla näin kokee yli kolmasosa opettajista ja puolet esimiehistä.

Töiden suunnittelu ja töiden organisointi ovat olennaisia kehittämisen kohteita, samoin työtapojen ja -menetelmien kehittäminen. Työn sujuvammaksi kehittämisestä tulisi myös palkita. Palkitsemisjärjestelmiä ei juurikaan ole.

2. Luottamus ja yhteistyö vahvistuvat yhdessä tekemisen kautta.

Luottamus on keskeinen työyhteisön voimavara. Työtä ei voi kehittää ilman henkilöstön osallistamista. Osallistuminen on avain hyviin tuloksiin ja laadukkaaseen kuntapalveluun. Johtamisessa ja esimiestyössä on paljon kehitettävää. Johtamisella ja esimiestyöllä on merkittävä vaikutus työssä koettuun hyvinvointiin.

Johtamisen kehittämistä oikeudenmukaiseksi ja kannustavaksi tulisi tukea joka käänteessä. Samalla myös työhön liittyvien ristiriitojen käsittely, epäasiallisen kohtelun ehkäiseminen ja vuorovaikutuksen tietoinen parantaminen nousevat tärkeiksi seikoiksi. Avoimuus, hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus tulisi olla arkipäivää kunta-alan työpaikoilla.

3. Osaava henkilöstö voi paremmin ja jaksaa pidempään.

Muuttuva työ vaatii uudenlaista osaamista, jota pitäisi myös jatkuvasti kehittää. Myös esimiesten ja johdon osaamista pitää parantaa. Kehityskeskustelut ovat oiva väline, mutta niitä ei usein koeta työssä jaksamista tukevaksi. Peruskoulun rehtorilla voi olla alaisia esimerkiksi 70. Alaisten suuri määrä asettaa ylivoimaisia haasteita esimiehille henkilöstöjohtamiseen ja kehityskeskustelujen käymiseen.

Osaamisen kehittämisessä tulisi keskittyä tekemään paitsi hyvää, osallistavaa henkilöstösuunnittelua myös koulutussuunnitelmia eri henkilöstöryhmille. Työt pitää organisoida työhyvinvoinnin näkökulmasta. Koulutussuunnitelmien tekemiseen velvoittaa jo lakikin.

4. Työhyvinvoinnista ja terveydestä on syytä huolehtia muutosten keskellä.

Kunta-alan töiden henkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät tulisi selvittää vaarojen arvioinnissa. Työsuojeluhallinnon kunta-alan valvontahanke (2012-2015) paljasti, ettei psykososiaalisia kuormitustekijöitä ole riittävästi selvitetty eikä arvioitu. Velvoite selvittämiseen ja arviointiin on lakisääteinen. Menetelmiä eri kuntatöiden vaarojen arviointiin ei ole riittävästi.

Yhteistyötä eri asiantuntijoiden, kuten työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön ja työterveyshuollon kanssa tulisi tehdä tiiviimmin. Töiden ja työolojen kuormitustekijät pitää selvittää ennakkoon järjestelmällisesti. Tämän arvioinnin perusteella työtä ja työoloja parannetaan yhdessä, muutoksien keskelläkin.

Nämä periaatteet sopivat erinomaisesti myös KunTekoon. Teemoista voi luoda kehittämisverkostoidean ja koota niiden ympärille organisaatioita, jotka haluavat lähteä viemään parannusehdotuksia käytäntöön. Suosittelen.

Riina Länsikallio
Työelämäasiamies
Opetusalan ammattijärjestö OAJ

Kommentteja

Asta Tuhkanen

Kiitos kirjoituksesta!
Tärkeää pohdittavaa juuri tulossa olevan kehityskeskustelun asioista. Varsinkin luottamusta ja koulutusta koskevat kohdat ovat olleet vaikeita pitkän aikaa.

 

Kommentoi

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Todista, että olet ihminen etkä robotti kirjoittamalla kuvan merkit laatikkoon ja paina Enter.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.