13.11.2015
Ohjelmapäällikön päivitykset

Kirjoittanut Anna-Mari Jaanu

Kuntien tarpeet etusijalle

Ohjelma ei synny tyhjästä. Välillä on vaikea muistaa, mitä kaikkea on tehty, jotta Kunteko-ohjelma voisi alkaa. Ohjelmasuunnitelma on runko, jonka puitteissa ja raameissa toimitaan. On tavoitteet, jotka tulisi saavuttaa, ja tavoitteiden toteuttamiseksi suunniteltuja toimenpiteitä. On aikatauluja. On budjetti ja talous, kustannukset ja rahoitus. On lukuja siellä, lukuja täällä. On raporttia, paperia ja dokumentointia.

Vaikka suunnittelu onkin tärkeää, ei paperilla tai dokumentilla pystytä ennakoimaan sitä, miten onnistumme kaikkein tärkeimmässä. Eli kuinka hyvin toteutamme ohjelmaa asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti, kuntien tarpeita kuunnellen.

Kiviä on vielä käännettävänä

Kuntakenttä on varsin laaja. Vie aikaa, ennen kuin jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on Kunteko-yhteyshenkilö ja organisaatioiden eri tasot tuntevat ohjelman ja tulevat mukaan.

Olemme tehneet kymmeniä kuntakäyntejä. Niitä tullaan jatkamaan. Olemme esitelleet Kuntekoa jo sadoille ellei tuhansille ihmisille eri tilaisuuksissa. Mutta monta kiveä on vielä kääntämättä.

Ei enää riitä, että kerromme ohjelmasta ja sen tavoitteista. Tarvitsemme tekoja, tuloksia ja tarinoita, hyviä kokemuksia ja esimerkkejä. Mutta ennen kaikkea tarvitsemme kokemuksille kasvot ja tarinoille kertojia.

Kuntekolle on kysyntää

Ilahduttavaa on, että Kuntekon palveluille on jo nyt kysyntää.  Monet kunnat ja kuntayhtymät ovat etujoukoissa lähteneet hyödyntämään Kuntekon tarjoamia mahdollisuuksia. Sparrausta haetaan, sisäisten kehittäjien koulutuksiin ilmoittaudutaan ja tekojen torille saadaan upeita kehittämistarinoita. Myös kehittämisverkostot syntyvät pikkuhiljaa.

Tästä on hyvä jatkaa!

Haluankin kiittää kaikkia Kuntekon valmisteluun, suunnitteluun ja toimeenpanoon osallistuneita sitoutumisesta ja työpanoksesta ohjelman hyväksi tähän mennessä. Haluan myös kiittää niitä kuntaorganisaatioita, jotka ovat rohkeasti lähteneet tekemään kuntatyön tulevaisuutta Kuntekon tuella. Ja niitä kunta-alan toimijoita, jotka ovat etujoukoissa vieneet kehittämistekojaan näkyville Tekojen torille.

Näistä ensimmäisistä kokemuksista saamme tärkeää tietoa siitä, miten ohjelma muuntuu käytännön kokemuksiksi ja eläviksi kehittämisen tarinoiksi kuntaorganisaatioissa ja työyhteisöissä. Tästä on hyvä jatkaa!

Anna-Mari Jaanu
Ohjelmapäällikkö
KunTeko 2020 - kunta-alan työelämän kehittämisohjelma

Tämä kirjoitus on ensimmäinen sarjasta ”Ohjelmapäällikön päivitykset”. Tarkoitukseni on omin sanoin kertoa kokemuksia projektityöstä ja Kunteko-ohjelmassa koetusta.