Kymmeniä uusia kehittämishankkeita ja ideoita Kuntekon koulutuksista

Kunteko-ohjelmassa tiedetään, ettei kehittäminen kuulu enää vain johtajille, konsulteille tai asiantuntijoille, vaan se on olennainen osa monien kuntatyöntekijöiden työtä. Tämän todistavat mm. Kuntekon sisäisten kehittäjien koulutukset, joihin on osallistunut jo 300 henkilöä erilaisista tehtävistä. Koulutuksissa saa työkaluja ja ideoita toimintojen sekä prosessien uudistamiseen. Esimerkiksi Kemin kaupungissa koulutus on poikinut kymmeniä kehittämishankkeita arkisesta kehittämisestä ja jokapäiväisten haasteiden ratkomisesta työelämän innovaatioihin.  

Esimiehet ja henkilöstö kehittävät yhdessä

Sisäisten kehittäjien koulutus kestää kaksi päivää. Kemissä koulutukseen osallistui lähes 70 esimiestä ja työntekijää eri toimialoilta. Kouluttajana oli Arctic Talent Oy, joka on yksi kolmesta Kuntekon kilpailuttamasta asiantuntijasta. Muut kouluttajat ovat Tamora Oy ja FCG Koulutus Oy.

Sisäisten kehittäjien koulutuksessa tavoitteena on, että kehittämisprosessi osallistujien työyhteisöissä etenee koulutuspäivien välillä ja mahdollisesti myös niiden jälkeen. Tämä onnistui Kemissä erinomaisesti: 10 kuukautta ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen käynnissä oli 42 kehittämishanketta. Tuloksia esiteltiin kaupungin järjestämässä koulutuksen päätöstilaisuudessa. Esimerkiksi terveyspalvelut ja tietohallinto kehittävät yhdessä seinätöntä sairaalaa ja työsuojelu aktiivisen tuen toimintamallin seurantaa. Hankkeet nivoutuvat osaksi kaupungin laajaa Viisas Kemi -ohjelmaa.

Innostusta, verkostoitumista, asiakaspalvelun parantamista ja kokeilevaa kulttuuria

Osallistujapalaute kaikista koulutuksista ja kouluttajista on ollut erinomaista: 4,3/5. Osallistujat ovat kertoneet saaneensa ”uusia ajatusmalleja, joiden kautta on alkanut kyseenalaistaa vanhoja rutiineja” sekä ”innostusta uuden luomiseen”.

- Kemissä useat osallistujat ovat kokeneet, että poikkihallinnollinen yhteistyö on vahvistunut ja mukaan kehittämiseen on otettu muitakin kuin itse koulutuksessa olleita henkilöitä. Tämä on mahdollistanut ”Lupa kehittää” -asenteen viemisen laajemmallekin organisaatioon. Asenteen vahvistuminen näkyy nyt myös asiakaspalvelussa, kertoo henkilöstösuunnittelija Heli Huhtamäki.

- Työntekijöiden ja esimiesten yhteistyöllä on saavutettu loistavia tuloksia palvelujen ja toimintojen kehittämisessä. Osallistujien mukaan esimiehet ovat kuunnelleet enemmän ideoita ja Viisas Kemi -ohjelman kautta on kiinnitetty myös enemmän huomioita työhyvinvoitiin. Eräs osallistuja otti esiin kaupunginjohtajan puheen koulutuksen toisena päivänä ”Meillä on lupa kehittää, mutta myös lupa epäonnistua, lupa kokeilla”. Kokeilemalla on opittu hyväksymään epäonnistumista ja opittiin löytämään uusia reittejä toimiviin, toteuttamiskelpoisiin ideoihin. Kemissä innostuttiin koulutuksesta niin, että seuraava ryhmä aloittaa todennäköisesti alkuvuodesta, kertoo Huhtamäki.

Nyt on teidän vuoronne - hakeminen on helppoa ja osallistuminen edullista!

Kuntaorganisaatio voi hakea koulutusta helposti Kuntekon verkkosivujen kautta.  Kuntekon ohjelmahenkilöstön kanssa sovitaan koulutuksen ajankohta ja kouluttaja. Kunteko maksaa koulutuksen. Koulutusten tarjoilut, tilat ja kouluttajan matkakulut katetaan osallistujakohtaisella osallistumismaksulla, joka vaihtelee noin 50 eurosta 130 euroon.

Tutustu koulutuksiin ja ilmoittaudu mukaan!

Lisätietoa koulutuksista täällä.

'Lupa kehittää': juttu Kemin kaupungin tiedotuslehti Kemiläisessä 3/2016