Kuntekon heinäkuiset kuulumiset

KunTeko 2020 – kunta-alan työelämän kehittämisohjelma on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen JUKOn, KoHon ja Kunta-alan unionin yhteinen valtakunnallinen hanke. Se käynnistyi virallisesti maaliskuussa 2015, jolloin Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myönsi sille Euroopan sosiaalirahaston tuen.

Kevään ja kesän aikana Kuntekon toimenpiteitä on valmisteltu niin, että ohjelman tarjoamat palvelut ja tämä Tekojen Tori -internetsivusto ovat kokonaisuudessaan kunnallisten organisaatioiden käytössä syyskuuhun 2015 mennessä.

Valmistelevia toimenpiteitä

Kuntekon valmisteluun on kuulunut kehittämisverkostojen koordinointia ja käynnistämistä, sparrausta sekä sisäisten kehittäjien koulutuksia varten järjestetyt asiantuntijakilpailutukset. Niiden tulokset julkaistaan näillä sivuilla elokuussa.

Myös Kuntekon viestinnän tueksi on kilpailutettu asiantuntijataho. Kilpailutuksen voitti markkinointiviestintätoimisto The Kitchen. Yhteistyössä Kitchenin kanssa ohjelmalle on luotu visuaalinen ilme, jota hyödynnetään esitteissä, rollupissa ja muissa markkinointimateriaaleissa.

Jo 20 työpaikkakäyntiä

Kunteko-ohjelma vieraili kevään ja alkukesän aikana noin 20 kunnassa ja kuntayhtymässä. Käynneillä keskusteltiin Kunteko-ohjelmasta, työelämän kehittämisestä sekä kuntien toiveista ohjelmaa kohtaan. Tapaamiset olivat hedelmällisiä ja toivat esiin yhteistyön merkityksen kunta-alan uudistumisessa.

Kunteko vieraili kesäkuussa Kirkkonummen kunnassa.

Ryhmät kokoontuneet aktiivisesti

Kunteko-ohjelmassa työskentelevät ohjelma- ja projektipäällikkö. Lisäksi ohjelmaa toteuttavat KT:n ja pääsopijajärjestöjen edustajien muodostamat valmistelu-, ohjelma- ja viestintäryhmät. KT:n ja pääsopijajärjestöjen ylimmästä johdosta koostuva pääneuvotteluryhmä päättää puolestaan ohjelman suuntaviivoista. Kaikki edellä mainitut ryhmät ovat kokoontuneet aktiivisesti kevään ja kesän aikana. Myös ohjelmaa sparraava neuvonantajisto kokoontui ensimmäisen kerran 9.6.2015.

Kunteko esittäytyy aluetilaisuuksissa

Kunteko-ohjelma järjestää elo-syyskuussa neljä lähes samansisältöistä tilaisuutta Tampereella, Helsingissä, Oulussa ja Kuopiossa. Aluetilaisuuksissa kerrotaan ja siellä voi kysyä ohjelman tarjoamista palveluista. Osallistujat voivat myös verkostoitua, tuoda esiin omia kehittämistarpeita ja kokemuksia sekä vaikuttaa Kunteko-ohjelman sisältöihin.

Tilaisuudet on suunnattu erityisesti kunta-alan työnantajille, henkilöstöjohdolle, henkilöstön edustajille, kehittämisvastuussa oleville ja päättäjille. Toiveena on, että tilaisuuksiin osallistuu sekä työnantajan että henkilöstön edustajia eri pääsopijajärjestöistä.

 

Kunteko sosiaalisessa mediassa

Tekojen Tori -internetsivuston lisäksi Kunteko löytyy nyt myös Twitteristä ja Facebookista. Molemmissa sosiaalisen median kanavissa jaetaan kuntien kehittämistekoja sekä ajankohtaista tietoa ohjelmasta ja sen tarjoamista palveluista. Klikkaa mukaan!

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Anniina Tuomi, 040 562 6397
Ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu, 050 572 4620
kunteko[a]kt.fi