Kuntekon viimeinen vuosi käynnistyi, kehittämistyötä tukevat palvelut käynnissä lokakuun 2020 loppuun asti

Kunteko-ohjelman viimeinen vuosi käynnistyi juuri. Olemme viiden vuoden ajan ponnistelleet laadukkaamman ja tuloksellisemman kuntatyön puolesta mitä moninaisimmin toimenpitein. Olemme tehneet hyvää kuntatyötä näkyväksi Tekojen torilla ja palkinneet parhaat teot ja kehittäjät viime syksyn gaalassa.

Ohjelmassa on ollut jo tähän mennessä mukana yli 200 kuntaorganisaatiota ja noin 8000 osallistujaa. Olemme tarjonneet sparrausta, sisäisten kehittäjien valmennuksia, monenlaisia verkostoja, työpajoja useissa teemoissa ja webinaareja eri aihepiireistä. Palvelut ovat saaneet hyvää palautetta. Kuntekon tuki kehittämiselle on todistetusti innostanut, motivoinut ja edistänyt kehittämistyön etenemistä.

Tekojen torilla on tällä hetkellä melkein 600 kehittämistekoa. Tavoitteena on saada niitä vielä runsaasti lisää tämän vuoden aikana. Myös uusia kampanjoita on kevään aikana tulossa. 

Viimeisenä toimintavuonna teemme loppujulkaisun ja ohjelmasta tehdään arviointi. Arviointi sisältää kyselyjä ja haastatteluja ohjelmassa mukana olleille tahoille. Keräämme tietoa kentältä myös julkaisua varten. Vuoden 2020 lopulla järjestämme myös loppuseminaarin.

Parhaillaan pohditaan, mitä Kuntekosta jää elämään ohjelman päättymisen jälkeen. Jo tässä vaiheessa on kuitenkin varmaa, että Tekojen tori jää elämään, vaikka ohjelma päättyykin. Vielä ei ole selvillä mitä muita toimintatapoja ja -muotoja voidaan jatkaa ESR-rahoituksen päätyttyä.

Kunteko tarjoaa kehittämistyön tukea vuoden 2020 loppuun, palveluita tarjoamme lokakuun loppuun asti. Ohjelmalle saatu ESR-rahoitus mahdollistaa vahvan taloudellisen tuen kehittämiselle, joten tukea kannattaa todellakin hyödyntää! 

Toivotankin kaikille työn iloa ja kehittämismyönteistä vuotta 2020!

Anna-Mari Jaanu, ohjelmapäällikkö