Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

05.02.2016

Kuntekon palvelut ovat hyödyllisiä

Käytännön kehittämisesimerkkejä kaivataan

Kunteko-ohjelman toteututumista arvioidaan mm. osallistujilta ja yhteyshenkilöiltä saadun palautteen avulla. Tähän mennessä palaute sparrauksesta ja sisäisten kehittäjien koulutuksesta on ollut erittäin postitiivista. Molemmista palveluista on ollut monenlaista hyötyä osallistujille.

Kuntekon yhteyshenkilöille toteutusta kyselystä saimme paljon vinkkejä ja hyviä esimerkkejä siitä, miten Kuntekosta on kunnissa viestitty ja mitä toimenpiteitä on toteutettu. Kyselyn mukaan kuntaorganisaatiot kaipaavat käytännön esimerkkejä työelämän kehittämisestä ja Kuntekon hyödyntämisestä kehittämisessä. Myös yhteisiä alueellisia tilaisuuksia toivotaan. Moni kuntaorganisaatio suunnittelee Kuntekon palvelujen hyödyntämistä kehittämistyössään.

Yhteyshenkilöt toimivat viestinviejinä 

Kuntekon 270 yhteyshenkilölle lähti kysely vuoden alussa. Sen tavoitteena oli tiedustella tuen tarpeita ja toiveita sekä kartoittaa kuntaorganisaatiossa tehtyjä ja suunniteltuja toimenpiteitä Kuntekoon liittyen. Vastauksia saatiin noin 80. Kyselystä kävi ilmi, että monissa kuntaorganisaatioissa Kunteko-asiaa on edistetty monin eri tavoin. Myös Kuntekon palveluille on kysyntää: moni kuntaorganisaatio suunnittelee hakevansa sparrausta ja sisäisten kehittäjien koulutukseen aikoo osallistua kolmasosa vastaajista.

Paljon on kuitenkin vielä tehtävää. Kehittämistekojen vieminen Tekojen torille on monella kuntaorganisaatiolla vielä suunnittelematta. Vain joka kahdeksas yhteyshenkilö on viestinyt Kuntekosta organisaation intranetissä. Sen sijaan hyvin monet ovat levittäneet Kunteko-tietoutta sähköpostilla organisaatiossaan ja esittelleet Kuntekoa eri toimialojen edustajille organisaatioissaan. Joissakin kunnissa on jopa nimetty Kunteko-työryhmiä.

Yhteinen tilaisuus Kunteko-yhteyshenkilöille Helsingissä 16.3.2016

Järjestämme yhteyshenkilöille ja muille kiinnostuneille yhteisen tilaisuuden Helsingissä Kuntatalolla 16.3. kello 13-16. Tilaisuudessa kuulet esimerkkejä, miten Kuntekon kehittämispalveluja on hyödynnetty eri kuntaorganisaatioissa ja mitä yhteyshenkilönä toimiminen käytännössä tarkoittaa. Lisäksi sinulla on mahdollisuus verkostoitua ja tuoda esiin oman organisaation kehittämistarpeita. Voit ilmoittautua mukaan tästä. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Lopullinen ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

Kunteko järjestää alueellisia tilaisuuksia kevään aikana

Yhteyshenkilöille suunnatun tilaisuuden lisäksi tulemme kevään 2016 aikana järjestämään alueellisia tilaisuuksia. Niiden tavoitteena on etenkin kehittämisverkostojen sisältöjen ideointi. Mikäli haluat, että alueellasi järjestetään Kuntekon tilaisuus, johon kutsutaan osallistujia alueen eri kunnista, ota yhteyttä ohjelmahenkilöstöön kunteko@kt.fi

Sparraus motivoi ja auttaa yhteisen näkemyksen muodostamisessa 

Kuntaorganisaatioiden kehittämistyön tueksi tarjottavaa sparrausta on toteutettu syyskuusta lähtien. Kuntekon kilpailuttamat asiantuntijat ovat sparranneet kuntaorganisaatioita eri puolella Suomea. Sparraushakemuksia tulee viikottain. Varmistathan oman kuntasi mahdollisuuden saada sparraustukea!

Sparrausteemoja ovat olleet mm. kuntastrategian jalkauttaminen, työhyvinvoinnin johtaminen, yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen ja yhteistyö eri yksikköjen välillä. Sparrauksesta on sanottu mm.

"Motivoi, jäsensi ajattelua, laajensi viitekehystä ja käynnisti uuden hankkeen."
"Saimme näkökulmia töiden muutosten tunnistamiseen ja huomioimiseen."  
"Tärkeintä oli yhteisen näkemyksen muodostaminen asioista, joihin tulee puuttua. Myös yhdessä ylöskirjatut aikataulut ovat hyviä tuloksia. Pidän hyvänä ratkaisua ulkopuolisen konsultin käyttöä"
"Kiitos! Hienoa, että on olemassa näin helppo systeemi, ei vaadi pitkiä paperisotia ja lomakkeiden täyttämisiä meidän puoleltamme."
"Laaja-alainen sparraaja ja käytännönläheinen. Käytiin läpi teoriaa taustaksi, mutta asiat konkretisoituivat käytännön tasolle."

Sisäisten kehittäjien koulutus tuo uusia näkökulmia työhön

Myös Kuntekon sisäisten kehittäjien koulutukset ovat saaneet erittäin hyvää palautetta. Koulutuksia on käynnistetty helmikuun alkuun mennessä kuusi eri puolella Suomea. Osallistujia on ollut kymmenistä kuntaorganisaatioista. Koulutuksista saa apua ja työvälineitä kehittämisprosessin läpiviemiseen omalla työpaikalla. Seuraavat koulutukset järjestetään 16.2. Tampereella ja 15.4. Helsingissä

Palautteiden mukaan:

"Tapahtui sellainen asia, mitä olin toivonutkin, eli ajattelutapani uudistui jollain tavalla. Tulin takaisin töihin hieman erilaisena ihmisenä ja aloin nähdä asioita uusilla silmillä."
"Ruusuja annan, koulutus oli tosi mukaansa tempaava ja idearikas."
"Koulutus toimi hyvänä ajatusten herättäjänä ja auttaa katsomaan omaa työtä eri näkökulmasta."
"Sain uutta innostusta työni kehittämiseen."
"Kouluttaja oli todellinen asiantuntija kunta-alan kaikista tehtävistäkin kaiken muun asiantuntemuksen lisäksi. Hänellä oli laajaa ja ajantasaista tietoa ja tulevaisuuden näkymät hallinnassa."
"Kouluttajalla oli hyviä havainnollistavia esimerkkiä. Näin koulutus ei jäänyt vain konsultin korusanoiksi, vaan päästiin lähelle käytäntöä."

Kehittämisverkostoja käynnistymässä: ensimmäisinä digitalisaatio, LEAN ja osaamisen ennakointi

Kuntekon kehittämisverkostojen ideana on tukea kuntatyöpaikoilla käynnistettävää tai jo käynnistynyttä kehittämistä. Vuoden 2016 alkupuolella alkaa LEAN-menetelmän eteenpäin viemiseen tähtäävä verkosto Länsi-Uudellamaalla sekä digitalisaation edistämistä ja osaamisen ennakointia tukevat verkostot. Kysy lisää ohjelmahenkilöstöltä.

Lisätietoa Kuntekon palveluista www.kunteko.fi/palvelut ja ohjelmahenkilöstöltä kunteko@kt.fi