Kunteko käynnistää uuden perheystävälliset kuntatyöpaikat -oppimisverkoston

Työ- ja perhetilanteet vaihtelevat, mutta onnistuminen niiden yhteensovittamisessa hyödyttää merkittävästi kaikkia. Tuloksellisuus, luottamus, työhyvinvointi, työpaikan maine ja myös perheiden hyvinvointi paranevat. Kuntakentän muutoksen keskellä se on myönteinen asia.

Uuden 'perheystävälliset kuntatyöpaikat - työn ja muun elämän yhteensovittaminen' -oppimisverkoston tavoitteena on edistää työn ja muun elämän yhteensovittamista kuntaorganisaatioissa ja tulevilla maakuntatyöpaikoilla, niin että perheystävällisyys voi myös jatkossa olla yksi kuntatyön merkittäviä vahvuuksia.

Kuntekon kumppanina Työterveyslaitos

Tutkimukset ja kokemukset osoittavat, että yhteensovittamisessa on runsaasti vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Oppimisverkostossa Kuntekon yhteistyökumppanina on Työterveyslaitos, jonka palveluja ja osaamista osallistujat voivat hyödyntää. Oppimisverkoston uutiskirjeissä kerrotaan tulossa olevista hankkeista ja tilaisuuksista sekä kiinnostavista tutkimustuloksista ja kokemuksista työpaikoilta.

Kuntekossa perheystävällisyyttä edistetään kunkin työpaikan ja työyhteisön omista tarpeista lähtien. Johto, esimiehet ja henkilöstö kehittävät yhdessä. Mukaan oppimisverkostoon voi ilmoittautua tämän linkin http://bit.ly/1O2fL5J kautta. Liittyminen on maksutonta.

Kaksi hanketta jo käynnissä ja lisää tietoa tulee seuraa syksyllä

Tervetuloa mukaan ensimmäisten joukossa rakentamaan oppimisverkostoa ja sen toimintamuotoja! Syksyllä kerromme uutiskirjeissä tarkemmin niihin liittyvistä suunnitelmista. Viestin lopussa on kaksi hanketta, joihin halukkailla on mahdollisuus osallistua jo nyt. Tarjolla on esimerkiksi maksutonta esimiesvalmennusta työn ja muun elämän yhteensovittamisen keinojen hyödyntämiseen työpaikalla Työterveyslaitoksen hankkeessa.

Ystävällisin terveisin ja lisätietoja:

Niilo Hakonen niilo.hakonen[a]kt.fi
Eija Kemppainen eija.kemppainen[a]superliitto.fi
Salla Toppinen-Tanner salla.toppinen-tanner@[a]tl.fi
Nina Olin nina.olin[a]tt.fi

http://www.kunteko.fi/palvelut/oppimisverkostot/perheystavalliset-kuntatyopaikat

Maksutonta esimiesvalmennusta Työterveyslaitoksen –hankkeessa Työ@Elämä.

Osallistuville kuntaorganisaatioille on hankkeessa tarjolla esimiesvalmennusta, jonka avulla esimiehet tunnistavat työpaikan käytettävissä olevat keinot helpottaa henkilöstön työn ja muun elämän yhteensovittamista ja oppivat hyödyntämään niitä. Valmennus räätälöidään työpaikkakohtaiseksi yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa. Annamme esimiehille ajantasaisen tiedon oman työpaikan käytännöistä ja perhevapaista sekä harjoittelemme vuorovaikutusta sekä puheeksiottamista esimiestyössä. Tavoitteena on parantaa koko työyhteisön perhemyönteistä ilmapiiriä ja myönteistä työnantajakuvaa. Hanketta rahoittaa EU komission Rights, Equality and Citizenship –ohjelma Ilmoita työpaikkasi, mukaan mahtuu vielä!

Lisätiedot: salla.toppinen-tanner[a]ttl.fi
Hankesivut: http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/isa_hoitaa/sivut/default.aspx

Mahdollisuus osallistua pilottikuntana Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaan

Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa yritykset ja julkiset organisaatiot voivat profiloitua sosiaalisesti vastuullisina ja perheystävällisinä työyhteisöinä. Pilotointiin osallistuminen edellyttää halua pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. Toteutustapaa muovataan kunkin organisaation omiin tarpeisiin. Kehittämistyöhön saa aktiivista tukea Väestöliitolta.

Ohjelman kaksivuotinen pilottivaihe käynnistettiin vuoden 2016 alussa. Mukana ovat jo muun muassa DNA Oy, Suomen Terveystalo Oy, Tutoris Oy, Varova Oy, Kansaneläkelaitos, Lastensuojelun Keskusliitto ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry sekä Puolangan kunta.

Lisätiedot: lassi.koppa[a]vaestoliitto.fi ja anna.kokko[a]vaestoliitto.fi