Kunteko-gradun tarkastelussa kuntajohdon kohtaamat kehittämisimpulssit ja kuntien kehittämistoiminta

  

Juhannuksen jälkeen Kuntekon toimistolle saapui mielenkiintoista postia. Ohjelmatoimiston postilaatikkoon saapui hallintotieteitä opiskelevan Sini Koivumäen 'Kunteko-gradu' Innovaatioita vai korjausliikkeitä? : Tarkastelussa kuntajohdon kohtaamat kehittämisimpulssit ja kuntien kehittämistoiminta.

Tamperen yliopiston gradututkielma toteutettiin teemahaastattelemalla Hämeenkyrön kunnan johtohenkilöitä. Sini Koivumäen mukaan kunnat kehittävät toimintaansa usein vasta silloin, kun ongelmatilanne on jo käsillä.Epävarmuus ja monimutkaisuus ovat kuitenkin vahvasti läsnä kuntien arjessa, mikä edellyttää kunnilta ennakointia ja valmistautumista tulevaisuuden uhkakuviin.

Kunnat kehittävät toimintaansa varsin niukin resurssein, mikä vaikeuttaa innovaatiotoiminnan juurtumista kuntiin. Pitkäjänteinen ja jatkuva kehittämistyö puuttuu erityisesti pienistä kunnista, jotka muuttavat toimintaansa usein henkilöstölähtöisesti. Tällöin vaarana on henkilöstön uupuminen, kun kehittämistyötä tehdään varsinaisen arkityön lisänä.

Sinin gradu on luettavissa sähköisenä versiona Tampereen yliopiston sivuilla: https://bit.ly/2KniAhn . Onnea Sinille gradun johdosta!