Kuhmossa kokeillaan ja kehitetään

Mitä syntyy, kun lastentarhanopettaja, virastomestari, koulutussihteeri, työllisyysasiantuntija, etsivä nuorisotyöntekijä, rehtori, erityisluokanopettaja, johdon assistentti, pianonsoiton opettaja, yritysneuvoja, isännöitsijä, perusopetuksen lehtori, tekninen johtaja, kehitysjohtaja ja moni muu pääsee kehittämistyön äärelle ideoimaan ja innostumaan omasta ja kuntaorganisaationsa kehittämisestä? Kun johto on sitoutunut ja innostaa esimerkillään porukkaa mukaan? Syntyy uutta, syntyy kokeiluja, syntyy ideoita ja ennen kaikkea luodaan uutta toimintakulttuuria!

Huhtikuun lopulla Kainuussa on vielä lunta. Tiet ovat sulaneet, mutta metsissä on lunta ja järvissäkin hauras jääpeite. Saavun Kuhmoon seitsemän maissa illalla, kiitos lentokenttäkuljetuksen. Kirjaudun hotelliin ja lähden katselemaan Kuhmoa. Järven ranta on upea ja sen varrella on mukava lenkkeillä. Kierrän kaupunkia ja löydän sympaattisia omakotitaloalueita. Ilma on raikas ja linnut laulavat, on ihanan rauhallista. En yhtään ihmettele miksi Kuhmo mainostaa itseään virkistäytymisen ja rauhoittumisen paikkana. Menen kauppaan ja ostan paikallisia piirakoita ja rönttösiä. Hyviä ovat!

Seuraavana aamuna upeassa Kuhmo-talossa alkaa sisäisten kehittäjien valmennuksen ensimmäinen päivä. Paikalla on parikymmentä kaupungin työntekijää eri toimialoilta, kaupunginjohtaja Tytti Määttä ja Tamoran kouluttajat Jaana Utti ja Ville Mäkelä.  Kaupunginjohtaja avaa koulutuksen kertomalla, kuinka monta erilaista kehittämisasiaa kaupungissa on juuri menossa. ”Hyvää saadaan aikaiseksi, kun uskotaan, että pysytään itse kehittämään kaupunkia”, sanoo Tytti.

Kaupungin tiedotteessa valmennuksen tavoitteena kerrotaan olevan nostaa henkilöstöstä esiin sparraajia, jotka omalla esimerkillään innostavat koko työyhteisöä kehittämään omia ja työyhteisön toimintatapoja ja murtamaan sektorikohtaista ajattelua. Kuhmossa sisäisten kehittäjien valmennus liittyy palvelujen muotoiluun ja toiminnan uudistamiseen. Katso kaupunginjohtaja Tytti Määtän tekemä video sisäisten kehittäjien valmennuspäivän aikana: https://bit.ly/2JAcXvu

 

Kehittäminen ei ole vaihtoehto, se on elinehto

Jaana Utti Tamora Oy:stä haastaa heti osallistujat pohtimaan tulevaisuuden kuntaa kysymällä kysymyksiä. Tavoitellaanko sitä, että Kuhmossa on hyvä elää? Millainen asumien ja elämisen ympäristö Kuhmossa on? Entäpä työnteon ja yrittämisen ympäristö? Millaista kasvun ja oppimisen ympäristöä kunnassa luodaan? Halutaanko yhdessä ja yhteisönä luoda hyvä tulevaisuus? Jaana painottaa, että kunnan tulevaisuus on kiinni kunnan kyvystä uudistua. Kuntakentässä myllertävät monet muutosvoimat, siksi myös työn teon tavat täytyy muotoilla uudestaan.

Jaana muistuttaa, että kuntatyöntekijät näyttävät esimerkkiä muille. On tärkeää valjastaa jokaisen osaaminen käyttöön vahvuuksien löytämiseksi ja innostuksen aikaansaamiseksi. On tärkeää, että jokaisella on merkityksellinen työ, lupa innostua ja lupa kehittää omaa työtään. Avainsanoja ovat rohkaisu ja yhdessä tekeminen. Innostavaa elinvoimakuntaa voidaan rakentaa sisäisten kehittäjien avulla, samalla rakennetaan koko yhteisöä.

 

Innosta ja innostu toimintakulttuurin ytimessä

Seuraavaksi osallistujat saavat pohtia millaista toimintakulttuuria Kuhmossa tulisi tavoitella. Osallistujat jaetaan kolmen hengen ryhmiin ja he saavat kirjoittaa kolme sanaa, jotka kuvaavat tavoiteltavaa tapaa, jolla työtä Kuhmossa tulevaisuudessa tehdään. Pian seinälle ilmestyy sanoja, toiset suurempana, toiset pienempänä. Innostaminen ja innostuminen nousevat kärkeen.

 

 

Jaana kysyy osallistujilta, miten tuo innostava ja innostunut toimintakulttuuri saadaan aikaiseksi. Hänen mukaansa kaikki se osaaminen, asenne ja tietoa, mitä muutokseen tarvitaan, on olemassa. Vastauksia satelee. Osallistujien mukaan tarvitaan tekoja, muutosta, kehitystä, tahtoa, jalostamista, notkeutta, rohkeutta, joustavampia ja asiakaslähtöisempiä tapoja toimia. Asiakashyötyä on tavoiteltava joka päivä, muistuttaa Jaana ja kehottaa osallistujia joka työpäivä pohtimaan: Olenko tänään tehnyt työtäni niin, että työajalla tuotetaan maksimaalista asiakashyötyä, elinvoimaa ja hyvinvointia?

 

Nopeiden kokeilujen kautta syntyy uusia tapoja tehdä työtä

Miten toimintakulttuuria voisi kehittää konkreettisesti? Jaana painottaa, että toimintakulttuuria voidaan muuttaa tekojen kautta, samalla muotoillaan uutta työnteon tapaa. Jaana odottaakin jokaiselta osallistujalta strategisen kehittämisen kokeiluja, sellaisia joilla on merkitystä ja jotka innostavat ja kutsuvat ihmiset osallistumaan. Tehdään hyviä askeleita, pieniä johdonmukaisia askeleita sekä nopeaa kehittämistä ja kokeiluja. Kuhmosta saadaan ainakin 25 kokeilua, myös Tekojen Torille, lupaa Jaana. Osallistujat nyökyttelevät. Kaupunginjohtaja Tytti Määttä lupaa lisäksi, että parhaat kokeilut palkitaan.

 

Monitoimialainen yhteistyö synnyttää uutta

Iltapäivällä aloitetaan kokeilujen kokeileminen. Ryhmät saavat tehtäväkseen miettiä nopeita kokeiluja ja tehdä ideoiden pohjalta lyhyet videot, jotka tallennetaan Microsoftin Sway-pohjalle. Viidentoista minuutin päästä ryhmillä on videot valmiina. Seuraavia asioita kokeillaan:

  1. Nuorisovaltuuston perustaminen

  2. Asiakkaan kohtaaminen

  3. Innovatiivisuus kävelemällä luonnossa

  4. Sisäinen viestintä

  5. WhatsApp viestinnässä päiväkodissa

  6. Yhteisöllisyys toimialarajoja rikkomalla

  7. Yhteishengen ja yhteisöllisyyden kehittäminen ja tempaukset toimialalla

  8. Toimialojen ylittävä yhteistyö asiakaslähtöisesti ilman raja-aitoja

Katso lisää https://sway.com/lHrtHIhTMxZcHt0l?ref=Link

 

Työ jatkuu - myös esimiehet mukaan

Juttelen osallistujien kanssa. He pitävät päivää innostavana. Eräs heistä kiteyttää ajatuksiaan seuraavasti: ”Energiaa tulee suunnata siihen, miten tehdään eikä siihen miksi näin ei voi tehdä? Yhdessä tekemisen meininki saa paljon aikaiseksi.”

Seuraavana päivänä työ jatkuu sparrauksella. Sisäiset kehittäjät ja esimiehet kohtaavat ja kehittäjien on tarkoitus esitellä kokeiluideoitaan esimiehille. Tekisi mieli jäädä, mutta minun on lähdettävä lentokentälle. Onneksi palvelu pelaa ja lentokenttätaksi tulee ajoissa.

Matkasta on jäänyt innostava fiilis. Ilokseni huomaan, että Twitterissä käy kova kuhina ja kaupunginjohtajan tekemä video ja useat twiittaukset leviävät kulovalkean tavoin. Mahtavaa, ajattelen ja toivon, että innostus leviää myös muihin kuntiin.

Kuhmon sisäisten kehittäjien valmennus päättyy syksyllä. Mietin, mitä kaikkea siihen mennessä Kuhmossa saadaankaan aikaan. Uskon, että paljon ja monenlaista, varmasti myös jotain täysin uutta. Samalla pohdin, miltä Kuhmon kaunis luonto mahtaakaan elokuussa näyttää.  Merkitsen elokuun valmennuspäivän kalenteriini ja päätän, että elokuussa matkustan Kuhmoon uudelleen.

 

Anna-Mari Jaanu 30.4.2018