Kehittämispolkumalli kuntaorganisaatioiden käyttöön

Kuntekon kehittäjäpoolin asiantuntijat ovat yhteistyössä laatineet kehittämispolkumallin kuntaorganisaatioiden uudistamisen tueksi. Mallissa on neljä vaihetta: 1) muutostarpeen arviointi, 2) tavoitteiden asettaminen, 3) muutoshankkeen organisointi- ja toteutus sekä 4) hankkeen onnistumisen ja kehittymisen arviointi. Jokaiseen vaiheeseen liittyy kysymyksiä, jotka auttavat kehittämis- tai muutospolulla eteenpäin.

Mallin tavoitteena on tuottaa ensimmäinen karkea muutos- tai kehittämissuunnitelma, jota voidaan yhteistoiminnallisesti tai asiantuntijan kanssa konkretisoida eteenpäin. Esimerkiksi aloitusneuvotteluissa asiantuntijan kanssa tai vaikkapa Kuntekon sparrausta tilattaessa kannattaa muutospolun kysymykset käydä ainakin karkealla tasolla läpi.

Tuloksena on parempi käsitys tulevan muutos- tai kehittämishankkeen kokonaisuudesta sekä tarkentuva kuva jatkossa selvennettävistä asioista - jopa omista vahvuuksista, joille organisaation kehittämistyötä voi rakentaa.

Kehittämispolkumalli (pdf).

Lisätietoa:

Teijo Räsänen
KunTeko 2020 -kehittäjäpoolin vetäjä
teijo.rasanen@innotiimi.com
0500 672173