Julkisella alalla työ on merkityksellistä, mutta kuormittavaa

Lähes jokainen kunta-alalla toimiva työntekijä kokee työnsä tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Myös työn ilo ja innostus ovat lisääntyneet, vaikka työssä koetaan yhä useammin henkistä rasitusta ja kiirettä. Etenkin terveysalan työntekijät pitävät työtään huolestuttavan kuormittavana.

Kuntatyön kuormitus on kasvanut. Ristiriitoja käsitellään työyhteisöissä harvemmin. Tutkimustuloksissa erottuu etenkin terveysala, jolla työhyvinvointi on muita aloja heikompi. Jopa joka toinen terveysalan työntekijä altistuu työssään väkivallalle tai sen uhalle, ja joka kolmas on kokenut työyhteisössään epäasiallista kohtelua.

Katso Kevan ja Työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmän yhteistyössä tekemä Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2016 -tutkimus http://bit.ly/2hsmHKh