Webinaarin tallenne: Hyveet hyvinvointia, työkulttuuria ja jaksamista rakentamassa

Järjestimme Hyveet työssä -webinaarin 22.8.2018, jossa kuulet lisää aiheesta. Webinaarin tallenne on Kunta.tv:n sivuilla.

Hyveet ovat ne ominaisuudet, jotka tekevät meistä hyviä – sekä ylipäätään ihmisinä että missä tahansa roolissa ja tehtävässä, jossa satumme elämämme aikana toimimaan. Työelämässä niiden avulla rakennetaan hyvinvointia ja jaksamista, yhteisöllisyyttä ja hyvää työkulttuuria.

Hyveiden myötä työntekijät saavat haltuunsa työkalun, jonka avulla he itse voivat parantaa omaa arkeaan. Erityisen hyvin hyveet sopivat julkisen sektorin työpaikoille, joilla hyviä työntekijöitä ei voida houkutella niinkään rahalla kuin mielekkäällä työllä ja hyvin toimivilla työyhteisöillä. Tähän mennessä suurin organisaatiotason hyveprosessi toteutettiin alkuvuodesta 2018 Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa, jossa 2400 varhaiskasvattajaa 164 yksikössä otti hyveet aktiiviseen käyttöön. Niin varhaiskasvattajien into hyveiden kehittämiseen kuin prosessin tulokset ylittivät kaikki odotukset.

Webinaarin alustaja eetikko Antti Kylliäinen pyrkii muuttamaan maailmaa hyveiden avulla. Hän on kehittänyt aristoteeliseen hyve-etiikkaan perustuvia työkaluja paitsi työyhteisöjen ja organisaatioiden käyttöön myös mm. päiväkoteihin ja kouluihin, vanhusten ja vammaisten hoivapalveluihin, taloyhtiöiden arkeen sekä joukkueurheilun maailmaan. Kylliäisen työn etiikkaan liittyvä kirja Paksunahkaisuudesta suurisieluisuuteen – Hyveet työssä ja elämässä ilmestyi vuonna 2012. Lue Antin vieraskynäkirjoitus 'Hyveet - mitä ja miksi?'