Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

19.12.2017

Kunteko kiittää ja toivottaa hyvää joulua!

Kuntekon ensimmäinen ohjelmakausi on pian takana ja uusi kausi alkaa vuoden 2018 alusta. On ollut ilo havaita, että innostus ja kiinnostus oman työn kehittämiseen ja toimintatapojen uudistamiseen on todellisuutta eri puolilla Suomea. Kunteko perustuu ajatukseen, että suomalaista kuntatyötä kehitetään yhteistoiminnallisesti, johdon ja henkilöstön yhteistyönä. Tässä on onnistuttu.

Ohjelman ovat tehneet mahdolliseksi kaikki ne tuhannet osallistujat ja sadat kuntaorganisaatiot, jotka ovat kehittäneet työtään ja työpaikkaansa ohjelman palvelujen avulla. Mahdollistajia ovat olleet myös kaikki ne työpaikat ja työyhteisöt, jotka ovat rohkeasti tuoneet kehittämistyötään näkyväksi Tekojen torilla ja antaneet luvan artikkeleiden ja juttujen julkaisemiseen Kuntekon kanavissa.

Kuntekon ovat tehneet mahdolliseksi myös ne kymmenet asiantuntijat ja palveluntuottajat, jotka ovat kiertäneet ympäri maata innostaen ja kannustaen johtoa, esimiehiä ja työntekijöitä kehittämiseen. Kiitos kuuluu myös moninaisille sidosryhmille ja muille yhteistyökumppaneille, joilta olemme saaneet arvokasta tukea ja ideoita ohjelman toimeenpanoon.

Kiitos kaikille yhteistyöstä, jatketaan yhdessä kehittämistä ensi vuonna!

Mikä muuttuu kaudella 2018-2020?

Ohjelman jatkokaudella osallistujina voivat olla myös tulevat maakuntaorganisaatiot, niiden liikelaitokset ja yhtiöt. Tekojen Toria ja internetsivuja kehitetään edelleen. Palveluissa sparraus säilyy, samoin sisäisten kehittäjien valmennus, mutta palveluntuottajat kilpailutetaan uudelleen.

Verkosto-osiota on tuotteistettu ja uusia teema- tai toimialakohtaisia verkostomalleja tullaan testaamaan. Erityistä huomiota kiinnitetään kuntaorganisaatioiden kehittämistarpeiden kartoittamiseen ja kehittämisen jatkumon turvaamiseen. Myös alueilla tullaan järjestämään entistä enemmän tilaisuuksia.

Uusista palveluista tiedotetaan tarkemmin ensi vuoden alussa

Ohjelmahenkilöstö, KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt haluavat lämpimästi kiittää Kuntekon asiakkaita, kumppaneita ja sidosryhmiä kuluneesta vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä. Tiedotamme uusista palveluista tarkemmin ensi vuoden alussa.

Kuntekon henkilöstö toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2018!

Anna-Mari Jaanu
Ohjelmapäällikkö
KunTeko 2020