Yksilövastuullinen hoitotyömalli: Anninpirtti tuo elämän takaisin ikääntyville

Anninpirtin palveluasumisen yksikön asukkaat ovat kaiken toiminnan lähtökohta ja heidät kohdataan ainutlaatuisen arvokkaina yksilöinä. Asukkaat tunnetaan hyvin. Omaiset koetaan tärkeiksi avaimiksi asukkaiden maailmaan. Henkilökunta haastaa ja kannustaa toinen toisiaan positiivisesti ja työn kuormittavuus on vähentynyt. Se on tuonut elämää takaisin asukkaille. He elävät aktiivista elämää.
 
Sastamalassa sijaitseva Hopun Anninpirtti muuttui vuonna 2013 vanhainkodista tehostetuksi palveluasumisen yksiköksi. Ennen vanhainkodissa henkilökunta päätti ”asiantuntijoina”, mikä oli vanhuksen paras eikä häntä huomioitu yksilönä vaan kaikille annettava hoito- ja huolenpito oli samanlaista toimintakyvystä, iästä tai sukupuolesta huolimatta. Tänä päivänä Anninpirtissä asukas itse on kaiken toiminnan lähtökohta ja hänet kohdataan ainutlaatuisen arvokkaana. Asukkaiden oma ääni, toiveet ja tottumukset tulevat kuuluville.
 
Muutostyö alkoi siitä, että Anninpirtin henkilökunta laittoi oman asenteensa kuntoon ja lähti ratkaisemaan haasteita, ongelmia ja uusia käytäntöjä. Työyhteisö on oppinut puhumaan työstä kunnioittavasti, ratkaisukeskeisesti ja positiivisesti. Viestintä on muuttunut negatiivisesta positiiviseen. Henkilökunta haastaa ja kannustaa toinen toisiaan työssä sekä iloitsee toistensa onnistumista. Se vaikuttaa merkittävästi asukkaiden viihtyvyyteen ja henkilökunnan työhyvinvointiin. 
 
Anninpirtissä on käytössä yksilövastuullinen hoitotyömalli. Asukkaat jaetaan nimetylle työntekijälle koko työvuoron ajaksi. Työntekijä vastaa itselleen nimetyn asukkaan kaikesta toiminnasta ja suunnittelee työpäivänsä nimettyjen asukkaiden tarpeiden, toiveiden ja rytmin mukaan. Asukas kohdataan yhden työntekijän läsnä ollessa tasavertaisesti. Anninpirtissä ei ole kiire.
 
Anninpirtissä on oivallettu, mitä lähemmäksi itseä otetaan asukas ja omainen sitä paremmin päästään työssä. Asukkaat tulevat tutummaksi ja asukkaiden elämästä, toiveista ja haaveista tiedetään enemmän kuin aikaisemmin. Lisäksi Anninpirtissä panostetaan asukkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseen ja heistä on tullut yhteiselon myötä omatoimisempia. Työntekijöiden työmäärä vähenee, kun asukkaasta tulee omaan elämään aktiivinen tekijä.
 
Anninpirtissä on luovuttu ”rutiineista” ja henkilökunta on muuttanut työskentelytapaa tehtävä -ja sairaskeskeisyydestä kohti asukaslähtöisyyttä sekä yksilöllisyyttä. Asukkaat saavat rauhassa nukkua niin kauan kuin haluavat eikä heitä herätetä väkisin aamupalalle. Illalla asukkaat saavat myös valvoa niin kauan kuin haluavat eikä heitä laiteta nukkumaan yöhoitajaa varten. Työntekijät voivat lähteä vapaasti asukkaansa kanssa, vaikka pizzalle, kotikäynnille, kauppaan ja jne. toiveiden mukaan.
 
Anninpirtissä työntekijän omat mielenkiinnot ja vahvuudet on otettu koko työyhteisön käyttöön. Heillä on yksilöllisiä työpäiviä esim. kuntopäivä, jolloin yksi työntekijä vie asukkaita koko päivän kuntosalille. Näinä päivinä kyseiset työntekijät eivät osallistu perustyöhön, vaan saavat rauhassa keskittyä omaan erityispäiväänsä.
 
Anninpirtissä ei ole käytössä vierailuaikoja ja lähiomaiset saavat myös yöpyä asukkaiden huoneissa. Omaiset ovat yhtä tärkeitä kuin asukkaat, koska he ovat avain asukkaiden maailmaan. Henkilökunta huolehtii myös asukkaiden omaisista ja tekee ennaltaehkäisevää työtä.
 
Lue lisää Kuntekon Tekojen Torilta
Seuraa Anninpirtin elämää Facebookissa
 
Kuva Maija Aukee