Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Kunteko: Perheystävälliset kuntatyöpaikat - työn ja muun elämän yhteensovittamisen oppimisverkosto

Ratkaisematta on, miten työn ja muun elämän yhteensovittamista voidaan edistää konkreettisesti ja laajasti kunnissa ja maakunnissa siten, että se toimii sekä rekrytointivalttina että edistää tuloksellisuutta, hyvää esimiestyötä ja työelämän laatua.

Kunteko käynnisti sitä varten syksyllä 2016 oppimisverkoston, jonka tavoitteeksi asetettiin työn ja muun elämän yhteensovittamisen edistäminen työpaikoilla Kuntekon tapaan: yhdessä kehittäen, ei neuvotellen.

Aloite verkoston käynnistämiseksi tuli Helsingin kaupungilta. Työ- ja perhetilanteet vaihtelevat, mutta onnistuminen niiden yhteensovittamisessa hyödyttää merkittävästi kaikkia. Tuloksellisuus, luottamus, työhyvinvointi, työpaikan maine ja perheiden hyvinvointi paranevat. Kuntakentän muutosten keskellä se on myönteinen asia.

Kenelle oppimisverkosto on tarkoitettu?

Perheystävälliset kuntatyöpaikat -oppimisverkosto on tarkoitettu tuleville maakunnille, kunnille, kuntayhtymille, kuntaomisteisille yhtiöille ja niiden yksiköille, jotka haluavat edistää työn ja muun elämän yhteensovittamista. Oppimisverkostoon voivat liittyä yksittäiset henkilöt (johtajat, esimiehet, kehittäjät, henkilöstön edustajat) ja muut asiasta kiinnostuneet näistä organisaatioista.

Ilmoittautuneille lähetetään oppimisverkoston uutisviesti, jossa kerrotaan tarjolla olevista palveluista, työpajoista, ajankohtaisista hankkeista, aiheeseen liittyvistä tutkimustuloksista, toisten organisaatioiden kokemuksista, sekä erilaisista tavoista edetä omassa työyhteisössä.

Oppimisverkoston toimintaan osallistuminen on maksutonta tai pyritty tekemään osanottajille mahdollisimman edulliseksi.

Ilmoittaudu verkostoon: http://bit.ly/1O2fL5J

Yhteistyökumppanina Työterveyslaitos

Kuntekon yhteistyökumppanina oppimisverkostossa on Työterveyslaitos, jonka palveluja ja asiantuntemusta osallistujat voivat hyödyntää oman kehittämisensä tukena.

Työterveyslaitos toteutti osana oppimisverkoston toimintaa myös Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla -kyselyn syksyllä 2016 yhteistyössä KT Kuntatyönantajien kanssa. Kyselyyn vastasi 123 KT-yhteyshenkilöä. Kyselyn tulokset julkistetaan 24.11. ydintiimin kokouksessa.

Ydintiimi aktiivisille kuntaorganisaatioille

Perheystävällisten kuntatyöpaikkojen ydintiimi (=kehittämisverkosto) on tarkoitettu kunta- ja maakuntaorganisaatioille ja niiden yksiköille, jotka aktiivisesti kehittävät työn ja muun elämän yhteensovittamista omalla työpaikallaan ja haluavat edistää sitä esimerkillään koko suomalaisessa kuntakentässä.

Lisätietoa järjestelytiimiltä:

Niilo Hakonen, niilo.hakonen(at)kt.fi
Eija Kemppainen, eija.kemppainen(at)superliitto.fi
Salla Toppinen-Tanner, salla.toppinen-tanner(at)ttl.fi
Nina Olin, nina.olin(at)ttl.fi
Marjukka Laine, marjukka.laine(at)ttl.fi
Mari Louhi-Lehtiö, mari(at)easeltraining.fi