Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Työn rikastajat ja rakastajat

Kehittämisverkoston lähtökohdat ja tavoitteet

Uudessa kunnassa työ laajenee ja rikastuu, ei kapene ja köyhdy. Etenkin pienissä ja keskisuurissa kunnissa työn rikastamisen tarve kasvaa, kun puolet kunnan henkilöstöstä siirtyy maakuntiin. Hallinnollisen työn on muututtava digitalisaation myötä, käytännössä kaiken työn on rikastuttava tuottamaan elinvoimaa kunnalle. Kun henkilökuntaa tehtävissä on vähän, on työn laajennuttava, jotta työ yleensäkään säilyy. Työn rikastaminen nyt kuntamuutoksessa on yksilötasolla paras muutosturva. Työn rikastaminen kunnan uudessa roolissa on välttämätöntä kunnan elinvoiman turvaamiseksi.

Verkostossa osallistujakunnat löytävät yksilötason työn rikastamisen kautta kunnan uudistumiskyvyn. Ne näkevät toimintaympäristön muutokset mahdollisuuksina ja pystyvät hyödyntämään niitä. Verkosto mahdollistaa innostavan elinvoimakunnan syntymisen. Se mahdollistaa työn säilymisen alueella. Konkreettisesti verkosto tarjoaa digitaalisella alustalla myös hyviä käytäntöjä ja tuo Tekojen Torille laajemmin jaettavaksi asioita.

Osallistujat

Verkostotyöhön osallistuvat Haminan kaupunki, Järvi-Saimaan Palvelut Oy, Kontiolahden kunta, Sulkavan kunta ja pelastuslaitokset. Näihin organisaatioihiin on nyt nimitetty Työn rikastaja ja rakastaja. He ovat johtavia muutosagentteja, jotka omassa roolissaan mahdollistavat työn rikastamisen ja rakastamisen kaikkialla kunnassa. Kehittämisverkosto käynnistyy heidän ympärillä, mutta on avoin kaikille heti alusta alkaen. Se valmistautuu laajentamaan ja rikastamaan kuntatyötä ja etsimään siihen keinoja.

Mikäli organisaatiosi on kiinnostunut liittymään verkostoon, voit olla suoraan yhteydessä verkoston vetäjiin Jaana Uttiin tai Ville Mäkelään. Katso yhteystiedot alla.

Verkostotyön sisältö

Työn rikastaminen vaatii määrätietoisen johtamisen ja näkemyksen uudesta kunnasta. Tarvitsemme uuteen kuntaa uudistumiskykyä, jotta kunnan tulevaisuudenkuva voi olla tavoiteltava. Ellemme saa reipasta, elinvoimaa rakentavaa uudistumiskykyä aikaan, meillä on edessä näivettyminen. Ei voi mitään. Uudistumiskyky ja kyky nähdä mustissakin muutoksen pilvissä kultaiset reunat ja kyky hyödyntää niitä. Kun ne saamme kotiin, kun saamme yhteisen näkemyksen asiasta koko kunnan ja sidosryhmien sisällä, on meillä edessä vahva elinvoimakunta.

Tämän muodostaminen vaatii toimintaympäristön muutosten ja kunnan vahvistuvien tehtävien (kuntatekniikka-kaavoitus-kehitys ja toisaalta sivistys) tuntemista. Se vaatii myös ilman muuta digitalisaation tuntemista.

Aikataulu ja ilmoittautuminen

Työn Rikastamon ja Rakastamon verkosto käynnistyi 16.5. klo 9-13 Kontiolahdella. Katso verkoston kutsu ja ohjelma.

Verkosto jatkaa toimintaansa 14.11.2017 Joensuussa.

Verkostotyön tuki ja kustannukset

Kunteko tukee kehittämisverkoston käynnistämistä ja korvaa ensimmäisten kahden verkostopäivän kustannukset. Verkoston jatkopäivien kustannukset jaetaan osanottajien kesken. Kustannukset muodostuvat asiantuntijan palkkioista (päivähinta/osallistuvien kuntaorganisaatioiden määrä).

Kehittämisverkoston vetäjä

Jaana Utti
Tamora Oy
jaana.utti[a]tamora.fi
0400 574 451

Työparina Ville Mäkelä
ville.makela[a]tamora.fi
044 373 3638

Lisätietoja myös kunteko[a]kt.fi