Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Pohjois-Suomen vanhuspalvelujen kehittämisverkostot

Lähtökohdat

Kunta- ja palvelurakenteiden muutokset osana Sote-rakenneuudistusta tuovat haasteita erityisesti Pohjois-Suomen harvaanasutuille kunnille. Miten ratkaista yhtälö, jossa eletään koko ajan niukkenevien resurssien (verotulot, henkilöstö) ja samanaikaisesti lisääntyvän vanhusten määrän kanssa?

Näiden tosiasioiden vallitessa tärkeä keino tuottaa tulevaisuudessakin riittävät ja laadukkaat palvelut on lähteä kehittämään palveluja työstä ja työyhteisöistä käsin. Työpaikkojen sisäisen tehokkuuden, työn tuottavuuden, osaamisen, työn hallinnan ja työhyvinvoinnin kehittämisen avulla saadaan kaikki käytettävissä olevat voimavarat käyttöön.  

Verkostotyön tavoite

Verkostoyhteistyön tavoitteena oli yhteistoiminnallisen kehittämisen avulla ja menetelmin arvioida ja kehittää vanhuspalveluja tuottavien työyhteisöjen työtä, hoito- ja palveluideologiaa ja periaatteita. Lisäksi päivitetään kunkun työyhteisön perustehtävä ja sovitaan yhteisistä arvoista, pelisäännöistä ja toimintatavoista, jotka perustuvat vanhuskeskeiseen palvelu- ja hoitoideologiaan.

Verkostossa oli tavoitteena etsiä ja kehittää sellaisia vanhuspalveluiden muotoja, joihin harvaanasutulla seudulla koetaan tarvetta, esimerkiksi palveluita yksinasuville miehille ja kodinhoitopalveluita kotona asuville ikäihmisille. Tämä toteutettaisiin ammatillisten palveluntuottajien, muiden kunnallisten ja vapaaehtoisten organisaatioiden sekä kuntalaisten yhteistyönä.

Kenelle?

Verkosto oli tarkoitettu vanhuspalveluiden tuottamisen palveluketjuille kunnissa, palvelujen piirissä ja niihin lähiaikoina hakeutuville ikäihmisille/vanhuksille, heidän omaisilleen sekä paikallisille vanhus- ja vanhusväestön järjestöille ja yhdistyksille.

Mukaan kutsuttiin Ras – Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä (Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki), Oulainen, Kalajoki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Siikalatva ja Tyrnävä. Lisäksi kutsuttiin muita kuntia, joiden kanssa yhteistyö tuntuu luonnolliselta.

Verkostotyön tuki ja kustannukset

Kunteko tuki kehittämisverkoston käynnistämistä ja korvasi ensimmäisten verkostopäivien kustannukset.

Kehittämisverkoston vetäjinä toimivat

Sirpa Syvänen
Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus
sirpa.syvanen[a]uta.fi
040 190 13 15

Seija Strömberg
Kehittämis- ja työnohjauspalvelut Seija Strömberg
seija.stromberg[a]pp.inet.fi
040 707 8766

Teijo Räsänen
Innotiimi Oy
teijo.rasanen[a]innotiimi.com
0500 672173