Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Digikokeileva kunta - kokeilut rakentavat uudistumiskyvyn

Kehittämisverkoston lähtökohdat ja tavoitteet

Kuntatyö muuttuu rajusti maakuntauudistuksen myötä riippumatta siitä, olemmeko tulevaisuudessa kunnan vai maakunnan puolella. Maailma muutuu yksinkertaisesti, yksilöiden maailmasta monimutkaiseksi yhteisöjen ja yhdessä tekemisen kulttuuriksi. Tuotantolähtöisyydestä siirrymme asiakaslähtöisyyteen ja hierarkioista verkostoihin. Kuntien tulevaisuuden määrittää niiden kyky uudistua ja uudistaa palveluitaan toimintaympäristön muutoksia hyväksikäyttäen. Yksi tärkeimmistä on kyky tarttua digitalisaation tarjoamiin muutoksiin. Kyse on alueiden kyvystä uudistua ja erilaistua, organisaatioiden kyvystä uudistaa toimintakulttuuriaan ja yksilöiden kyvystä uudistaa osaamistaan. Tarve on siis yhteiskunnan, organisaation ja yksilöiden tasolla muodostaa uutta luovia, kokeilevia verkostoja digitaalisessa maailmassa. Uudistumiskyky on paras muutosturva, monien kohdalla se on ainut muutosturva.

Digikokeilevan kunnan verkoston tavoitteena on luoda ja vahvistaa henkilöstölähtöistä kehittämisen kulttuuria ja löytää uusia tapoja tehdä vaikuttavuutta näkyväksi sekä mitata sitä. Tiedämme kaikki, että olemme oikealla tiellä.

Viime aikoina on saatu loistavia esimerkkejä siitä, miten henkilöstölähtöisellä kehittämisellä ja pienillä, rohkeilla kokeiluilla voidaan saada aikaan. Kun henkilöstö itse pääsee kehittämään ja kokeilemaan se pystyy käyttämään monella tasolla olemassa olevia resursseja ja osaamista uudella ja hyvin innovatiivisella tavalla asiakkaiden hyväksi. Yksilöt itse voivat uudistaa kouluterveydenhoitajan tai ruokapalvelutyöntekijän työn siten, että työnilo, asiakashyöty ja tuottavuus kaikki yhtaikaa kasvaa. Syntyy positiivisia kierteitä ja koko organisaatiokultuuri muuttuu uudistuvaksi, kannustavaksi ja uutta työtä luovaksi. Meillä on yhteisä esimerkkejä tästä Hämeenkyrössä, Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ssä, Ikaalisissa ja lukuisissa muissa paikoissa. Uudistumiskyky määrittää kunnan ja alueen tulevaisuuden, kokeilukulttuuri mahdollistaa uudistumiskyvyn ja digitalisaation henkilöstölähtöisen hyödyntämisen kokeilukulttuuri.

Kun tavalliset opettajat, kaavoittajat, kiinteistöhuoltajat, päiväkotityöntekijät ja ruokapalvelutyöntekijät tekevät digiloikkia, he suuntaavat vain olemassa olevia resursseja uudestaan. He tietävät vuosia työtä asiakasrajapinnassa tehneenä ,mitä pitää tehdä. He oppivat yhdessä ja ovat oppineet olemaan rohkeita. He ovat tehneet pienillä valinnoillaan jo nyt miljoonasäästöjä ja pelastaneet ihmisiä elämälle. He tarvitsevat työnsä tueksi yhtaikaa ylimmän johdon ja henkilöstöjärjestöjen luoman vision ja asettaman luvan kehittää. Yhteisen suunnan, jota kohti he menevät. Ja jatkuvaa varmistusta siitä, että olemme oikeassa suunnassa. Rohkaisua. Onnistumisten jakamista. Digitalisaation asettamista uuteen, heitä palvelevaan asemaan.

Kunnat tarvitsevat toisiaan, isot pieniä ja pienet isoja. Tarvitsemme sekä suuria yhteiskunnallisia kokeiluja, mutta samaan aikaan tarvitsemme vahvan digikokeilevan kehittämiskulttuurin, jossa rakentuu turvallinen ilmapiiri sille, että kokeileva yksilö tai kokeileva kunta ei joudu asetetuksi laatikkoon.

Osallistujat

Pohjois-Savon liitossa on kaikkein kuntien digitalisaatiota edistävä digijohtaja Toni Auvinen. Auvinen on verkoston keulakuva ja johtaja. Verkostoa sparraa hänen työparinaan Jaana Utti (Tamora Oy) ja verkoston itsensä digitaaliset ratkaisut ja viestinnän mahdollistaa Ville Mäkelä (Tamora Oy). Verkostossa ovat aktiivisesti alusta asti mukana Kuopio, Varkaus, Iisalmi, Sonkajärvi ja Tervo. Niistä kaikista johtoa, henkilöstöjärjestöjen edustajia ja henkilöstöä. Verkosto on avoinna myös kaikille muille kuntaorganisaatioille. 

Verkoston osallistujat oppivat uusia välineitä, jakavat onnistumisia ja kokemuksia siitä, miten digikokeileva kulttuuri luodaan. Osallistujat saavat ideoita uuteen ja ennen kaikkea luottamusta kykyä rohkeutta mahdollistaa henkilöstölähtöinen kehittäminen.

Verkostotyön sisältö

Verkoston keskeinen sisältö on antaa valmiudet digikokeilevan, vaikuttavan kulttuurin luomiseen. Miten digikokeiluja johdetaan? Miten uudistumiskyky rakentuu kokeilujen avulla? Miten yhdessä muodostetaan tavoiteltava, mahdollinen tulevaisuudenkuva? Miten ja millaisin välinein onnistuneita kokeiluja on toteutettu? Mitä niillä voidaan saada aikaan?

Digikoileva kunta -verkoston keskeinen työmuoto on Digikokeileva Kunta –webinaarit. Syksyn 2017 aikana järjestetään kaksi webinaaria. Webinaarit valmistellaan verkoston työvaliokunnan kokouksessa. Keskeistä on löytää juuri sillä hetkellä ajankohtaiset teemat. Webinaari on hyvin avoin ja se dokumentoidaan uutiskirjeenä. 

Aikataulu ja ilmoittautuminen

Ensimmäinen webinaari järjestetään 7.11. klo 12-14. Katso liittymisohjeet täällä (HUOM! Ohjeet päivitetty 7.11.). Ilmoittaudu verkostoon ottamalla yhteyttä ville.makela[a]tamora.fi

Verkostotyön tuki ja kustannukset

Kunteko tarjoaa verkoston toiminnan vuoden 2017 loppuun asti. Sen jälkeen verkosto toimii omakustanteisesti. 

Lisätietoja

Jaana Utti
Tamora Oy
jaana.utti[a]tamora.fi
0400 574 451

Ville Mäkelä
ville.makela[a]tamora.fi
044 373 3638

kunteko[a]kt.fi